Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komitet Organizacyjny

mgr inż. Maciej Izdebski - Przewodniczący

mgr inż. Łukasz Kuzak