Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komitet Organizacyjny

  • mgr inż. Agnieszka Turek – Przewodnicząca
  • mgr inż. Marianna Ulanicka
  • mgr inż. Andrzej Borkowski
  • mgr inż. Maciej Delnicki
  • mgr inż. Jacek Piotrowski
  • mgr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek
  • mgr inż. arch. Ewa Jarecka