Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę wziąć udział w Konkursie?
  W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest uczniem ostatniej klasy szkoły średniej.
 2. Jak mogę potwierdzić, że jestem uczniem klasy maturalnej?
  Poprzez przedstawienie aktualnej legitymacji szkolnej. W przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie maturzystą.
 3. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?
  Trzech Laureatów konkursu ma zagwarantowany indeks (tzn. może zostać przyjęty na studia stacjonarne pierwszego stopnia) na kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w następnym roku akademickim. Jedynym wymaganym warunkiem jest zdanie matury.
 4. Z jakich etapów składa się konkurs?
  Konkurs obejmuje 3 etapy. Pierwszy etap odbywa się w formie elektronicznej (rozwiązanie testu samodzielnie w domu, na komputerze), dwa kolejne etapy odbywają się jednego dnia w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
 5. W jaki sposób odbywa się etap pierwszy konkursu?
  Należy zarejestrować się na platformie internetowej konkursu na stronie: https://platforma.gik.pw.edu.pl i postępować według instrukcji. Do rozwiązania jest 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Czas rozwiązania testu jest ograniczony.
 6. Jakie są wymagane parametry techniczne komputera dla systemu informatycznego obsługującego platformę konkursową?
  Komputer musi posiadać przeglądarkę internetową oraz dostęp do internetu.
 7. Czy do systemu informatycznego obsługującego platformę konkursową można zalogować się przez urządzenie mobilne?
  Tak.
 8. Czy istnieje możliwość edycji/skasowania odpowiedzi na poszczególne pytania na etapie eliminacji po ich zatwierdzeniu w systemie?
  Nie ma możliwości edycji/skasowania odpowiedzi po wcześniejszym ich zatwierdzeniu w systemie.
 9. Ile razy mogę podejść do etapu pierwszego?
  Tylko raz.
 10. Co w przypadku, gdy wystąpią problemy techniczne podczas rozwiązywania testu?
  Należy niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu administratora platformy konkursowej.
 11. Jaki zakres tematyczny obejmuje konkurs?
  Działy tematyczne podane są pod tym linkiem.
 12. Z jakich materiałów należy przygotować się do rozwiązania pytań konkursowych?
  Proponowany spis literatury obejmujący zakres tematyczny konkursu znajduje się pod tym linkiem.
 13. Czy z uczestnictwem w Konkursie wiążą się jakieś opłaty?
  Nie, konkurs jest bezpłatny. Jednak koszty podróży i zakwaterowania pokrywa uczestnik konkursu we własnym zakresie.
 14. W jaki sposób uzyskam informacje o wyniku pierwszego etapu konkursu i kwalifikacji do następnego etapu?
  Informacja taka zostanie przekazana drogą mailową oraz będzie dostępna po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika na platformie konkursowej.
 15. Do kiedy trwają eliminacje?
  Platforma konkursowa obsługująca pierwszy etap konkursu otwarta będzie zgodnie z regulaminem na daną edycje konkursu a termin podany jest na stronie głównej konkursu.