Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komitet Główny

Prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina - Przewodnicząca
Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni - Dziekan Wydziału GiK PW