Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komitet Główny

  • Prof. dr hab. Alina Maciejewska — Przewodnicząca
  • Dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW
  • Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW