Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

VI edycja konkursu

02.01.2021r. - 28.02.2021r.  Pierwszy etap Konkursu obywa się drogą internetową.

Zgodnie z Regulaminem konkurs przebiega w trzech etapach następujących po sobie: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu.

Pierwszy etap - Eliminacje - obywają się drogą internetową, trwają od 02.01.2021r. do 06.03.2021r.

Drugi etap - Etap Centralny - odbędzie się w dn. 19.03.2021 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w formie pisemnej.

Trzeci etap - Finał Konkursu - odbędzie się w dn. 19.03.2021 r.  w formie ustnej, w dniu zakończenia etapu drugiego.

Logo GUGiK