Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

IX Edycja konkursu

Eliminacje: 16-31 maja (online)

Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa, Polska
e-mail: maciej.izdebski@pw.edu.pl