Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komisja Konkursowa

dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni - Przewodnicząca

dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. uczelni
dr inż. arch. Małgorzata Denis
dr inż. Joanna Jaroszewicz
dr inż. Agnieszka Wendland