Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komisja Konkursowa

dr hab. inż. Adrianna Czarnecka — Przewodnicząca
dr hab. inż. Anna Bielska
dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
dr inż. arch. Małgorzata Denis
dr inż. Joanna Jaroszewicz
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
dr inż. arch. Anna Majewska
dr Hanna Trojanowska