Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Komisja Konkursowa

  • dr hab. inż. Adrianna Kupidura — Przewodnicząca
  • dr hab. inż. Przemysław Kupidura
  • dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
  • dr inż. arch. Małgorzata Denis
  • dr inż. Joanna Jaroszewicz
  • dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
  • dr inż. arch. Anna Majewska
  • dr inż. Magdalena Karabin-Zych
  • dr Hanna Trojanowska