Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

O konkursie

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej organizuje corocznie Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”.

Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich.

Jest to konkurs internetowy, o charakterze otwartym i ogólnopolskim. Konkurs ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich z klas maturalnych zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią.

Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2024/2025.