Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Jak przygotować się do konkursu?

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej organizuje corocznie Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”.

Przygotowując się do konkursu należy zapoznać się z literaturą podana w linku.