Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Literatura do przeczytania w ramach przygotowań do egzaminu

Przygotowując się do Konkursu - IX edycja
należy przypomnieć sobie wiedzę z zakresu szkoły średniej z przedmiotów: geografia, wiedza o kulturze, historia architektury.

Dodatkowa literatura przedstawiona poniżej:

  1. Geografia fizyczna Polski; A. Rychling, K. Ostaszewska (Red.); Wyd. naukowe PWN, Warszawa, 2006
  2. Geografia urbanistyczna; Liszewski S (Red.);Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012
  3. Gospodarka Przestrzenna. Podstawy teoretyczne; Domański R.; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
  4. Ekologia i ochrona środowiska, wybrane zagadnienia; Z. Wnuk (Red.); Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2010
  5. Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią; Królikowski J. T., Rylke J.; Wyd SGGW, Warszawa, 2010
  6. Zarys historii architektury; Charytonow E.; WSiP, Warszawa, 1980
  7. Rysunek techniczny; Dobrzański T.; WNT, Warszawa, 1965
  8. Podstawy przedsiębiorczości; Zofia Sepkowska; Diffin 2014