Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

logo MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

Godło Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Logo GUGiK

p. o. Głównego Geodety Kraju
Grażyna Kierznowska

Logo GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Dominik Rozkrut

KPZK PAN

Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 

Znak Politechniki Warszawskiej

J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt