Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Laureaci Konkursu III edycji

Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2018/2019. LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

1. Miłosz Grudziecki

2. Izabela Stasiuk

3. Grzegorz Kubrat

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu.