Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Laureaci Konkursu

Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2018/2019.

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu.